معماری داخلی آفرینش فضا است. ما در گروه مهندسی پرگاس با تنیدن اصول فنی , مهندسی و تخصصی در طراحی , فضایی را خلق می‌کنیم که بیانگر هویت، نیاز، درک و خواسته‌های مخاطبش است.

برخی از ویژگی های متمایز کننده ما در طراحی:

استفاده حداکثری از فضاهای ناکارامد

ایجاد جلوه های بصری ماندگار

طراحی المان های روح افزا

رعایت اصول آکوستیک

نگهداری آسان و ارزان

رعایت اصول ایمنی

هارمونی اجزا